Forrige bilde

Rismyr - omkringliggende friarealer (gnr/bnr 78/13)

Rismyr - omkringliggende friarealer (gnr/bnr 78/13)
Områdene på kartet som er merket med gult er kommunens eiendom (ulike teiger av gnr. 78, bnr. 13), altså såkalte friarealer. De øvrige (hvite) områdene utenfor det regulerte boligområdet tilhører private grunneiere.

| Albumets forside | Alle album |


Rismyr.no: NYHETER - BILDER - VELFORENINGEN - HISTORIE:
www.rismyr.no
WB Bildegalleri © 1999-2016 WebBusiness ASNeste bilde